Tax2Solve Fiscale Conflictbemiddeling

Tax2Solve is een bureau dat optreedt als een onafhankelijke en neutrale bemiddelaar bij (dreigende) conflicten met een fiscale component. Onze bemiddelaars hebben allen een zeer ruime ervaring in de fiscale wereld en zijn bekend met de diverse technieken van conflictoplossing,

Meer lezen

Belastingdienst

Tax2Solve treedt op als onafhankelijke bemiddelaar bij meningsverschillen tussen particulieren of bedrijven en de Belastingdienst, bijvoorbeeld over de belastingheffing of over de samenwerking onder horizontaal toezicht. Indien een kwestie aan de rechter is voorgelegd kan Tax2Solve ook bemiddelen op doorverwijzing

Zakelijk

Als er over zakelijke transacties discussie ontstaat, dan heeft dat bijna altijd ook een fiscale component. Denk daarbij aan bedrijfsovernames, fusies, bedrijfsfinancieringen etc. Soms vormen de fiscale consequenties een belemmering om er samen uit te komen. In die situatie kan

Internationaal

Wanneer een Nederlands bedrijf zaken doet in het buitenland heeft dit bijna altijd fiscale gevolgen. Nederland heeft met veel landen belastingverdragen gesloten, die bepalen welk land (een deel van) inkomsten mag belasten. Als de belastingdiensten in twee landen hierover verschillende

Over Ons

Tax2Solve geeft zelf geen belastingadviezen. Wij zijn onafhankelijke bemiddelaars met fiscale expertise. Indien tijdens een bemiddeling fiscaaltechnische vragen beantwoord moeten worden, dan kunnen die voorgelegd worden aan een belastingadviseur of in het uiterste geval aan de belastingrechter. Het is onze

Meer lezen

Onze Werkwijze

De dienstverlening van Tax2Solve is altijd maatwerk, afhankelijk van de complexiteit en mate van escalatie van het dossier. In het algemeen heeft onze werkwijze de volgende kenmerken: Zo eenvoudig mogelijke gespreksvorm, geen afzonderlijke formele procedure, maar aanhaken bij het bestaande

Meer lezen